Disable Preloader

O nama

Vizija (Što želimo biti?)

Svim građanima Daruvara i okolice osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru, rasu…

Omogućiti pristup raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje, te demokratski i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.

Graditi prepoznatljivu osobnost druge po veličini javne knjižnice u županiji, izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi te podupirući ozračje uspješnosti i djelotvornosti.

Postati ravnopravnim i sastavnim dijelom europske mreže knjižnica i jačati vrijednosti multikulturalnog društva. Biti potpora društvenom uključivanju svih marginaliziranih skupina građana.

Misija (Zašto postojimo?)

Naša je misija približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Daruvara i okolice te njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.

Pritom, uvažavajući načela Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i okolice bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Iz naše misije proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar:
 • da bude općeprepoznato kulturno središte grada
 • da bude istinsko središte zajednice
 • da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
 • da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
 • da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
 • da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice
 • da oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu
 • da pridonosi razvoju knjižničarske struke.

Vrijednosti (Što je važno za nas?)

Djelatnicima Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:
 • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.
scroll to top